2. Hoe roken invloed heeft op uw gezondheid?

Gezondheidsredenen zijn vaak de primaire redenen waarom mensen willen stoppen met roken. Dit is een zeer rechtvaardige bezorgdheid: roken schaadt immers bijna elk orgaan van het lichaam. De helft van alle rokers die blijven roken zal uiteindelijk sterven aan een aan roken gerelateerde ziekte.

KankerDe meeste mensen zijn zich bewust dat roken longkanker kan veroorzaken, maar weinig mensen beseffen dat het ook is gekoppeld aan een hoger risico voor vele andere soorten van kanker, zoals kanker aan de mond, neus, sinussen, lip, stembanden, keel, slokdarm, blaas, lever, nier, pancreas, eierstokken, baarmoeder, maag, colon, rectum, en acute myeloïde leukemie.LongziektenRoken verhoogt het risico op het ontwikkelen van lange termijn longziekten zoals chronische bronchitis en emfyseem. Deze ziekten maken het moeilijker om te ademen. Ze worden gegroepeerd onder de naam chronische obstructieve longziekte (COPD). COPD veroorzaakt chronische ziekte en arbeidsongeschiktheid, en wordt erger na verloop van tijd - soms fataal. Longemfyseem en chronische bronchitis kan reeds worden vastgesteld bij mensen vanaf een leeftijd van 40 jaar, maar meestal gebeurt de vaststelling op latere leeftijd, wanneer de symptomen verergeren. Langdurige rokers hebben het hoogste risico op ernstige COPD. Longontsteking en tuberculose zijn ook opgenomen in de lijst van ziekten mogelijks worden veroorzaakt door roken.Hartaanvallen, beroertes en vaatziektenRokers hebben tweemaal meer kans op overlijden aan een hartaanval ten aanzien van niet rokers. Roken is een belangrijke risicofactor voor perifeer arterieel vaatlijden, een aandoening die wordt veroorzaakt door slagaderverkalking van de slagaders in de onderste ledematen. Roken beïnvloedt ook de wanden van de halsslagaders, wat kan leiden tot beroertes. Roken kan leiden tot een breuk in de aorta, wat vaak leidt tot een plotselinge dood. Bovendien hebben mannen die roken meer kans op het ontwikkelen van erectiestoornissen als gevolg van aantastingen van de bloedvaten.

3. Waarom is het zo moeilijk om te stoppen met roken?

Dankzij de anti-roken campagnes van de afgelopen decennia, zijn mensen zich nu meer bewust van de gezondheidsrisico’s van roken. Meer dan 70% van de volwassen rokers heeft minstens een ernstige poging gemaakt om de sigaret op te geven. Maar het resultaat is niet zo veelbelovend als het klinkt. Onder rokers die ervoor kiezen om te stoppen, kan slechts 4% tot 7% ​​op eigen houtje slagen. Waarom is het zo moeilijk om te stoppen met roken?

Het roken van tabak veroorzaakt zowel een lichamelijke als een psychologische verslaving. Nicotine uit sigaretten zorgt voor een verslavende en –tijdelijk- verdovende werking. Het bannen van de nicotine-fix zal ertoe leiden dat u lichamelijke ontwenningsverschijnselen en verlangens ervaart. Vanwege het 'feel good' effect van nicotine op de hersenen, kan het ook zijn dat u rookt als een manier van omgaan met stress, depressie, angst, of zelfs verveling.
Op hetzelfde moment wordt de handeling van het roken ingebakken als een dagelijks ritueel. Het kan een automatische reactie voor u om in de ochtend een ​​sigaret bij je koffie te roken, of bij het nemen van een pauze op het werk of op school, of tijdens het pendelen naar huis aan het eind van een lange dag. Misschien heeft u vrienden, familieleden of collega’s die roken en creëert het op die manier een band met hen. Om succesvol te stoppen met roken, moet u zowel omgaan met de fysische als met het psychologische aspect van de verslaving, en kunnen breken met de gewoonten en routines die daaraan vasthangen.
Of je nu beginnende roker ben, of reeds een gans leven een pakje per dag rookt, stoppen kan moeilijk zijn. Maar hoe meer je leert over de opties die u heeft, en hoe beter u bent voorbereid om te stoppen met roken, hoe makkelijker het proces zal zijn. Met het juiste plan, afgestemd op uw persoonlijke profiel, kan u de verslaving te breken, de drang beheersen, en toetreden tot de miljoenen mensen die de sigaret voorgoed hebben gedoofd.

4. De behoefte of drang naar een sigaret

Er zijn minstens drie soorten drangen die ex rokers kunnen ervaren:

 1. nicotine drang
 2. gewoonte drang
 3. herinneringen van het roken

1. NICOTINE DRANG

Over de jaren heen is uw lichaam zich beginnen wennen aan de aanwezigheid van nicotine. Uw organen hebben zich tevens aangepast aan de effecten van nicotine op uw lichaam, inclusief uw hersenen en uw hart. Door deze veranderingen rookt u zonder de effecten van nicotine te evenaren, die uw voelde toen uw begon met roken. Bijvoorbeeld, na jaren van roken heeft uw waarschijnlijk geen lichthoofdig gevoel na een sigaret. Uw hartslag zal niet meer zo spectaculair stijgen. Maar, indien u stopt met roken, zal uw lichaam zich weer moeten aanpassen, ditmaal voor de afwezigheid van nicotine. Uw hersenen, hart en andere organen dienen dus te wennen aan het stoppen met roken. Deze verandering kan als onaangenaam worden ervaren, en valt onder nicotine ontwenning. De symptomen van nicotine ontwenning zijn onder meer:

 • duizeligheid
 • slaapproblemen
 • verlaagde hartslag
 • verlangen naar sigaretten
 • toegenomen eetlust
 • concentratieproblemen
 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • depressie (verdrietig)
 • prikkelbaarheid (humeurig)
 • angst (gespannen)
 • constipatie

De meeste mensen vertonen niet alle symptomen, maar vaak hebben ze er wel enkele. De nicotine ontwenning begint ongeveer 20 minuten na uw laatste sigaret. Indien uw de sigaret vaarwel zegt, duren deze verschijnselen tussen de één a twee weken. Er zijn drie manieren om deze onaangename symptomen te stoppen.

2. GEWOONTE DRANG

De gewoonte drang doet zich voor wanneer de ex-roker zich in een situatie verkeert waarbij deze gebruikelijk een sigaret zou opsteken. Enkele voorbeelden:

 1. Tom heeft altijd gerookt tijdens een telefoongesprek. Wanneer de telefoon ging, zou hij een sigaret opsteken. Nu is hij reeds 3 weken gestopt, maar telkens hij de telefoon hoort afgaan heeft hij nog steeds zin in een sigaret.
 2. Patty is rookvrij gebleven gedurende haar zwangerschap en ze was er trots op. Vorige week, tijdens het rijden haar 3 maand oude dochter naar de dagopvang werd haar wagen langs achter aangereden. Door een onoplettende bestuurder. Zij was ongedeerd, maar haar dochtertje liep een lichte kneuzing op. Op de plaats van het ongeval was een van de ommestaande aan het roken, en Patty voelde dat ook zij behoefte aan een sigaret om te kunnen omgaan met de stress.

Hier is en lijst van gebruikelijke triggers:

 • praten aan de telefoon
 • besturen van een auto
 • de geur van sigaretten
 • koffie drinken
 • het drinken van alcohol
 • verveling
 • iemand zien roken
 • bij stress
 • bij iemand zijn die rookt (zoals een vriendin, echtgenoot, of collega)
 • ruzie met familie
 • angst (gespannen)
 • het einde van een werkdag
 • eten
 • feest vieren
 • werkdag beginnen
 • bij een probleem oplossen
 • eenzaamheid
 • boos, verdrietig of nerveus zijn
 • sociale evenementen

3. HERINNERINGEN VAN HET ROKEN

Indien u al geruime tijd rookt, is de kans groot dat u een aanzienlijke tijd van uw leven heeft doorgebracht als een roker. Indien u een pakje per dag rookt, neemt u jaarlijks gemiddeld 70 000 trekjes aan een sigaret. Naast ademhaling zijn er maar weinig zaken die u jaarlijks zo frequent uitvoert. Hierdoor zal u steeds herinneringen aan het roken hebben. Indien u iemand anders ziet roken kan u dus door uw herinneringen getriggerd worden, omdat u dit namelijk vroeger ook deed.

5. Adem Koolmonoxide Test

Wat geeft een koolstofmonoxide test aan?
Kernbegrippen:

 • PPM (Parts Per Million) – Een eenheid. Deze geeft aan hoeveel CO-deeltjes aanwezig zijn in een miljoen deeltjes lucht.
 • %COHB (Carboxyhemoglobine) – COHB geeft aan hoeveel gebonden zuurstofdeeltjes vervangen zijn door CO in de rode bloedcellen.

Een CO-ademtest geeft de concentratie van CO in de adem weer, en is een niet invasieve indirecte methode maat voor het bepalen van de carboxyhemoglobine gehalte (%COHB) in het bloed.

Het COHb percentage is het percentage rode bloedcellen dat CO in plaats van zuurstof draagt. Indien de CO-lezer 5% aangeeft (ongeveer 30ppm), betekend dit dat 5% van de rode bloedcellen gebonden zijn aan CO in plaats van zuurstof. Dit brengt een zuurstof tekort teweeg, wat een impact kan hebben op uw lichaam.

De CO meeting stijgt gedurende de dag en zal een piek bereikt hebben wanneer de roker het merendeel van zijn dagelijks tabaksrantsoen geconsumeerd heeft. CO verlaat het lichaam redelijk snel : de halfwaardetijd bedraagt ongeveer 5 uur. Dit betekent dat binnen de 5 uur, de concentratie aan CO nog slechts de helft bedraagt, en na 10 uur nog slechts een kwart. Binnen de 24 tot 48 uur na het roken van de laatste sigaret, zal het CO-gehalte gelijk zijn aan deze van een niet roker. De lezingen van de CO meter kunnen niet vertellen hoeveel sigaretten een individuen heeft geconsumeerd, maar indiceren wel hoeveel rook wordt geïnhaleerd. Daarom zijn experten van mening dat de CO-ademtest een goede indicatie is voor de nicotine afhankelijkheid van de roker.


Resources and references

 1. Tobacco in Australia – A comprehensive online resource of national tobacco control program.
 2. World Health Organization. "WHO report on the global tobacco epidemic, 2008: the MPOWER package." (2008).
 3. Shahab, Lion. "Why use CO-verified 4-week quit rates as the primary measure of stop smoking service success?." (2014).
 4. Hughes, John R. "Motivating and helping smokers to stop smoking." Journal of general internal medicine 18.12 (2003): 1053-1057.
 5. Guide to Quitting Smoking – Ways to improve your chances of quitting smoking and dealing with both mental and physical addiction. (American Cancer Society)
 6. Covita – The Smokerlyzer® monitors instantly and non-invasively measure the amount of CO on a smoker’s breath
 7. Tobacco Research and Intervention Program at the H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute at the University of South Florida

Copyright 2016 imec. All rights reserved